Organizatorzy: Instytut Polski w Kijowie; Ambasada Republiki Litewskiej na Ukrainie; Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Akademia Dyplomatyczna MSZ Ukrainy im. Genadiusza Udowenki; Towarzystwo naukowe historii dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych; Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.