Najnowsze


Bohaterska obrona Żytomierza przez konfederatów barskich

250 lat temu została zawiązana na Podolu patriotyczna Konfederacja Barska, która była wyrazem sprzeciwu wobec destabilizujących poczynań ze strony Katarzyny II. Żytomierz będąc w samym środku tragicznych wydarzeń udzielił wsparcia konfederatom.

Ładuję

POD ZNAKIEM ORŁA, POGONI I ARCHANIOŁA

Wszystkie artykuły zobacz tutaj


Dzieje


Czasopismo


„Głos Polonii” Wydanie specjalne: HISTORIA Nr 1 / (2) 2019

ZOBACZ ARCHIWUM TU>>>

PAMIĘĆ HISTORYCZNA TV VOD


POLECANE


RUCH NARODOWOWYZWOLEŃCZY

Wszystkie artykuły zobacz tutaj


Zygmunt Sierakowski a Żytomierz

Przed Powstaniem Styczniowym Żytomierz był jednym z najważniejszych ośrodków polskiej konspiracji niepodległościowej. Miasto to pod względem patriotycznego buntu, było porównywalne z Warszawą. Z ruchem niepodległościowym w Żytomierzu związane są takie miejsca jak franciszkański kościół św. Jana z Dukli, który w okresie przedpowstańczym był ważnym ośrodkiem religijnym i patriotycznym. Na głównym placu miasta w 1861 r. znajdował się krzyż upamiętniający krwawe stłumienie pokojowej demonstracji w Warszawie przez wojska carskie.

Ładuję
Ładuję

PAMIĘĆ HISTORYCZNA TV VOD


DZIEDZICTWO


  • I Rzeczpospolita
  • Okres zaborów
  • II Rzeczpospolita
  • XX wiek

Konstytucja 3 maja

Pieśń „Witaj majowa jutrzenko”, roztaczająca wizję powszechnej szczęśliwości, jaka nastąpić miała po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, nie została napisana – jak można by sądzić – w czasie Sejmu Wielkiego, ale czterdzieści lat później, w dobie powstania listopadowego. Wyczuwalny w słowach entuzjazm podparty był zapewne faktem, iż po Olszynce Grochowskiej wojska polskie przeszły do ofensywy, staczając z Rosjanami trzy zwycięskie bitwy: pod Wawrem, Dębem Wielkim oraz Iganiami.

Zygmunt Sierakowski a Żytomierz

Przed Powstaniem Styczniowym Żytomierz był jednym z najważniejszych ośrodków polskiej konspiracji niepodległościowej. Miasto to pod względem patriotycznego buntu, było porównywalne z Warszawą. Z ruchem niepodległościowym w Żytomierzu związane są takie miejsca jak franciszkański kościół św. Jana z Dukli, który w okresie przedpowstańczym był ważnym ośrodkiem religijnym i patriotycznym. Na głównym placu miasta w 1861 r. znajdował się krzyż upamiętniający krwawe stłumienie pokojowej demonstracji w Warszawie przez wojska carskie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do polubienia i śledzenia naszego fanpage

Historia. Pamięć Historyczna
Share via
Send this to a friend