Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że prawdziwych patriotów można było znaleźć wyłącznie na Kresach. „Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic”. To zdanie Józefa Piłsudskiego wypowiedziane do biskupa żytomierskiego Ignacego Duba-Dubowskiego w pociągu po odjeździe z Mińska Mazowieckiego do Warszawy 18 maja 1920 roku.

30 kwietnia Józef Piłsudski spotkał się z delegacją ludności polskiej w Żytomierzu. Z listu Józefa Piłsudskiego do Prezydenta Rady Ministrów Leopolda Skulskiego:

„Co do nastrojów ludności to teraz z pewnością stwierdzić mogę, objechawszy cały front, że jest on następujący: Żydzi są naturalnie przeciwko i wrogo nastrojeni, ale przerażeni gwałtownością naszych ruchów i ogromną wrogością ludności w stosunku do siebie. Był tylko jeden wypadek i to słaby w Berdyczowie jakiegoś udziału ludności żydowskiej w obronie miast – nic podobnego do tego co spotkałem rok temu w Wilnie i Lidzie. Ludność wiejska wita nas jak oswobodzicieli w większości wypadków; w najgorszym wypadku jest wyczekująca, zaznaczając niekiedy wyraźnie, że stosunek ich do nas będzie zależał od naszego stosunku do Żydów, których nienawidzą z całego serca i chcą urządzić im pogromy i zemstę za dotychczasowe gwałty i panoszenie się nad nimi. Ale sprawdziłem też, że jest to ludność całkiem inna niż w Białorusi – cierpliwsza. Ludność tu bardzo rozbudzona i skora do czynu i decyzji i rad jestem, że pod tym względem przewidywania moje się sprawdzają. Bez jakiegoś niby planu. Bez jakiejś próby organizacji – tak tu jak na Litwie wprost z góry, z nakazu długo rządzić nie sposób i trzeba jakiegoś koryta, którym spływać może podniecenie i chęć życia na swój ład. Po paru tygodniach przekonam się, czy Petlura takim kanałem i korytem stać się może”.

„Wspominając o swym pobycie w Żytomierzu w 1920 roku, gdzie chwilowo zamieszkiwał w pałacu biskupim, Naczelnik Państwa zaznaczył, że doznał tam kilku zjawisk spirytystycznych. Mianowicie w bibliotecznej szafie tego pokoju w którym On do późna w nocy siedział, pogrążony w pracy, słyszał parokrotnie jak się ruszały książki i był nawet wypadek, że pewnego razu otworzyły się same drzwi do sąsiedniego pokoju w którym przebywał, siedząc koło stołu, śpiący dyżurny adiutant. […] Zwiedzając okolice Żytomierza, Naczelnik Państwa odwiedził kilka wiosek i zwrócił uwagę, że są one zamieszkałe przeważnie przez ludność polską. »Nieraz w tych wsiach podchodziły do mnie dzieci – mówił Marszałek które gładząc po główkach pytałem o imię; Bronek, Staś lub Zosia, brzmiała odpowiedź«”. (Jan Suszyński, Wspomnienie z pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łucku w roku 1922, czasopismo „Ziemia”, Łuck 1937).

Jagiellonia.org

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W ŻYTOMIERZU, 3 MAJA 1920 R. FRAGMENT FILMU POLONIA RESTITUTA

CAŁY FILM ZOBACZ TUTAJ>>>