II Rzeczpospolita

Bitwa pod Zamościem: jak 100 lat temu pokonano Armię Budionnego

Bitwa pod Zamościem: jak 100 lat temu pokonano Armię Budionnego

Kulminacja rosyjsko-bolszewickiej ofensywy na Polskę miała miejsce w sierpniu 1920 r. W dniach 12-25 sierpnia rozegrała się Bitwa Warszawska, która przeszła do historii jako Cud nad Wisłą. Wojska radzieckie przedzierały się pod bramę stolicy Polski, lecz Polacy...

Honor żołnierza. Franciszek Niepokólczycki

Honor żołnierza. Franciszek Niepokólczycki

Franciszek Niepokólczycki mógł uniknąć procesu, zostać generałem i otrzymać order Virtuti Militari. Wybrał wierność złożonej przysiędze, dlatego trafił na ławę oskarżonych. Otrzymawszy karę śmierci, nie poprosił o ułaskawienie. Historia pochodzącego z Żytomierza...

Jan Paweł II o Marszałku Piłsudskim: To było moje Credo – Polska i Piłsudski. 100. urodziny Karola Wojtyły – Wielkiego Polaka

Jan Paweł II o Marszałku Piłsudskim: To było moje Credo – Polska i Piłsudski. 100. urodziny Karola Wojtyły – Wielkiego Polaka

Kardynał Stanisław Nagy: Polska i Piłsudski. I on żył w tym samym klimacie. Nie mówiłbym o tym, gdybym nie postawił mu kiedyś, gdy był już od wielu lat Papieżem, pytania: „Jak to się stało, że Ojciec Święty tak długo był wierny Piłsudskiemu i jego apoteozie? Na pewno miał na to wpływ tatuś, oficer polski”. – „O nie!” – odpowiedział. – „To była moja sprawa”.

Ignacy Jan Paderewski – rzetelny polityk z Kresów

Ignacy Jan Paderewski – rzetelny polityk z Kresów

Dla Polaków, mieszkających w Żytomierzu, którzy stanowią jedną trzecią ludności miasta, Jan Paderewski jest postacią symboliczną dla budowania tożsamości i związków z Polską. Związki z Paderewskim podkreśla nadanie imienia pianisty Domowi Polskiemu w ŻytomierzuCiekawe...

W Polsce, na Litwie i w Brukseli uczczono rtm. Pileckiego. Internauci: „Jesteśmy winni oddania hołdu za to, co zrobił dla Polski”

W Polsce, na Litwie i w Brukseli uczczono rtm. Pileckiego. Internauci: „Jesteśmy winni oddania hołdu za to, co zrobił dla Polski”

72 lat temu w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie; po ucieczce z Auschwitz walczył w powstaniu warszawskim, po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej.

100 lat temu Marszałek Piłsudski powiedział, że prawdziwych patriotów można było znaleźć wyłącznie na Kresach: „Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic”

100 lat temu Marszałek Piłsudski powiedział, że prawdziwych patriotów można było znaleźć wyłącznie na Kresach: „Polska to obwarzanek: kresy urodzajne, centrum – nic”

To zdanie Piłsudskiego wypowiedziane do biskupa żytomierskiego Ignacego Duba-Dubowskiego w pociągu po odjeździe z Mińska Mazowieckiego 18 maja 1920 roku. „Ludność tu bardzo rozbudzona i skora do czynu i decyzji i rad jestem, że pod tym względem przewidywania moje się sprawdzają” – wspominał.

100-lecie wyprawy kijowskiej. Spotkania Piłsudskiego i Petlury w maju 1920 roku na Ukrainie

100-lecie wyprawy kijowskiej. Spotkania Piłsudskiego i Petlury w maju 1920 roku na Ukrainie

Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku był przede wszystkim dziełem wybitnych przywódców obydwu narodów: Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Kontakt korespondencyjny między nimi został nawiązany wiosną 1919 r. Spotkali się po raz pierwszy 9 grudnia 1919 r. w Warszawie. W ciągu następnych lat rozmawiali ze sobą wielokrotnie. Szczególny charakter miały ich spotkania w maju 1920 r.

Dokładnie 85 lat temu 12 maja 1935 r. zmarł Józef Piłsudski. Testament Marszałka

Dokładnie 85 lat temu 12 maja 1935 r. zmarł Józef Piłsudski. Testament Marszałka

Podczas kryzysów strzeżcie się agentur. Agentury jak jakieś przekleństwo idą dalej. Spotykam świat agentur idący przeciwko nam całą siłą, całą parą, starający się nas zbrukać. Zwycięstwa nad agenturami nie odnieśliśmy wcale. […] Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja będzie zawsze imperialistyczna. Jest to nawet zasadniczy rys jej charakteru politycznego. Rosja będzie jeszcze długo niebezpieczniejsza niż Niemcy…

Share via
Send this to a friend