Kardynał Stanisław Nagy o fascynacji Karola Wojtyły Marszałkiem Piłsudskim:

Polska i Piłsudski. I on żył w tym samym klimacie. Nie mówiłbym o tym, gdybym nie postawił mu kiedyś, gdy był już od wielu lat Papieżem, pytania: „Jak to się stało, że Ojciec Święty tak długo był wierny Piłsudskiemu i jego apoteozie? Na pewno miał na to wpływ tatuś, oficer polski”. – „O nie!” – odpowiedział. – „To była moja sprawa”.

„Jeśli Pan Bóg mi pozwoli być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do grobów królewskich i pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, kiedy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się »Cud nad Wisłą«, a jego narzędziem, narzędziem tego »Cudu nad Wisłą«: w znaczeniu militarnym był niewątpliwie Marszałek Piłsudski i cała polska armia. Raduję się, iż w suwerennej Polsce na nowo nabierają blasku i właściwego znaczenia patriotyczne idee, związane z obroną Ojczyzny, z Marszałkiem Józefem Piłsudskim”

– powiedział Jan Paweł II podczas przemowy w Kielcach 3 lipca1991r.

Źródło: Z przemowy w Kielcach 03.06.1991r.
Jarosław Lewandowski, „Jan Paweł II o Józefie Piłsudskim”, Bydgoszcz 2008

Fot.: Jan Paweł II przy trumnie Marszałka Piłsudskiego na Wawelu, sierpień 1991 r.

Źrodło: JPilsudski.org

https://www.facebook.com/jpilsudski/photos/a.327352006552/10157325035631553/?type=3&theater