Rzeczpospolita Trojga Narodów

Ukraiński mit w polskim romantyzmie

Ukraiński mit w polskim romantyzmie

„Szkoła ukraińska” odkryła dla polskiej literatury doby romantyzmu Ukrainę jako kresową Atlantydę, ziemię kryjącą prochy przodków i pamiątki chwalebnej przeszłości, ale również krainę zamieszkaną przez dzielnych Kozaków, rycerzy z kresów Rzeczpospolitej, walczących o...

Robert Czyżewski: „W Polsce świadomość wielokulturowego dziedzictwa I Rzeczypospolitej jest coraz powszechniejsza, czas aby ta świadomość zadomowiła się na dobre na Ukrainie”

Robert Czyżewski: „W Polsce świadomość wielokulturowego dziedzictwa I Rzeczypospolitej jest coraz powszechniejsza, czas aby ta świadomość zadomowiła się na dobre na Ukrainie”

Gdybym mógł to spowodowałbym, aby w kalendarzu (i to kilku krajów) pojawiła się dziś czerwona karka. Mamy rocznicę Lubelskiej Unii – 451 lat temu w Lublinie, po niemal dwóch wiekach współistnienia ostatecznie określono wzajemne relacje między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim.

Nowa „podwójna tożsamość”?

Nowa „podwójna tożsamość”?

Od momentu uzyskania przez Ukrainę niepodległości w środowisku ukraińskich humanistów ukształtowały się dwa podejścia do problemu dziedzictwa historycznego, nazwijmy je „kozacki” (a raczej „kozacko-chłopski”, czyli „narodowy”) i „szlachecki”. Choć żeby być w zgodzie z...

Share via
Send this to a friend