4 października 1872, w Martynowie, niedaleko źródeł Dniestru urodził się Juliusz Tarnawa-Malczewski, generał WP zamordowany przez Sowietów we Lwowie.

Generał Malczewski był postacią niejednoznaczną. Urodzony w mieście znanym z bitwy stoczonej w XVII wieku z Tatarami niejako skazany był na służbę Bellonie. Wychowanek Technicznej Akademii Wojskowej w Wiedniu zapisał się dobrze w czasie I wojny światowej, walcząc na froncie wschodnim przeciw Rosji – świadczą o tym jego regularne awanse, które sprawiają, że z konfliktu wychodzi w stopniu pułkownika. W odrodzonej Rzeczpospolitej pełnił różne funkcje w Sztabie Generalnym, a także był jednym z pomysłodawców odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza.

Przełom nastąpił w maju 1926. Najpierw, 10. tegoż miesiąca, wraz z powołaniem kolejnego już, trzeciego gabinetu Wincentego Witosa, został w nim mianowany ministrem obrony. Od razu wydał rozkaz jednostkom wiernym marszałkowi Piłsudskiemu powrót do koszar – w obawie, że są one szykowane do przeprowadzenia wojskowego przewrotu. (Oddziały te odmówiły wykonania wyroku, a już dwa dni później rozpoczęły się walki). Na prośbę prezydenta Woyciechowskiego nakazał oddziałom rządowym złożenie broni, a następnie podał się do dymisji.

Więziony przez obóz sanacyjny – m.in. na Antokolu w Wilnie. Wraz z generałami: Zagórskim, Rozwadowskim i Jaźwińskimi, którzy podobnie jak on, nie poparli przewrotu, usłyszał zarzut prowadzenia działalności przestępczej. Ostatecznie, w roku 1927 został przeniesiony w stan spoczynku, ale w zamian za to oczyszczono go z zarzutów; zamieszkał we Lwowie, gdzie doczekał agresji ZSRS na Polskę. Aresztowany przez Sowietów trafił do więzienia przy ul. Łąckiego. Zamordowany w roku 1940.. Dokładna data śmierci ani miejsce spoczynku nie są znane.

Dominik Szczęsny-Kostanecki

Generał Tarnawa-Malczewski w towarzystwie oficerów WP

List Juliusza Malczewskiego do Józefa Piłsudskiego