16 listopada 2018 r. Organizacja Społeczna Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie wspólnie z Wydziałem Historycznym Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Instytutem Polskim w Kijowie organizuje Konferencję Naukową „Polska-Ukraina: Za wolność naszą i waszą! Do 100-lecia odzyskania niepodległości obu narodów i 98. rocznicy umowy warszawskiej”.

Tematem przewodnim konferencji stanie się Pakt Piłsudski-Petlura oraz Wyprawa Kijowska 1920 roku. Celem konferencji naukowej jest kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w kontekście 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przeciwdziałanie przekłamaniom historycznym, promocja polskiej historii, kultury i dziedzictwa narodowego.

Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

W dyskusji wezmą udział znani naukowcy z Polski i Ukrainy:

– Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
– Prof. dr hab. Waldemar Rezmer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
– Prof. Piotr Szlanta, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego;
– Dr Ołeksij Sokyrko, Uniwersytet w. Włodzimierza;
– Dr Andrij Rukkas, Katedra Historii Słowian Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki;
– Prof. Ihor Sribniak, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenka;
– Dr hab. Artem Papakin, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki;
– Wasyl Pawłow, doradca zastępcy szefa Administracji Prezydenta Ukrainy.

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja książki „Polsko-Ukraińska współpraca wojskowa na przestrzeni dziejów”.

POBRAĆ PROGRAM KONFERENCJI>>>

16 Listopada, Kijowski Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, ul. Wołodymyrska 60, Początek o godz. 10:00.

Wstęp wolny.

Jagiellonia.org

100-lecie odzyskania niepodległościZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ! KONFERENCJA NAUKOWA W KIJOWIE16 listopada 2018 r….

Опубліковано Włodzimierz Iszczuk Понеділок, 22 жовтня 2018 р.