Obywatele Sowieckiej Rosji dominowali wśród kolaborantów, którzy przeszli na stronę Hitlera. Spośród wszystkich państw walczących podczas II wojny światowej najwyższy odsetek współpracy politycznej i wojskowej z nazistowskimi Niemcami odnotowano wśród obywateli sowieckiej Rosji [1]. W rosyjskich oddziałach Wehrmachtu w latach 1940 – 1945 służyło prawie 1,5 miliona obywateli stalinowskiego imperium (tylko w 1944 r. w hitlerowskich dywizjach walczyło około 1 miliona obywateli czerwonej Rosji [2]). Według K. Aleksandrowa [3] służbę wojskową po stronie hitlerowskich Niemiec odbyło 400 tysięcy etnicznych Rosjan (w tym 80 tysięcy w jednostkach kozackich).

Oto lista rosyjskich jednostek wojskowych, które walczyły pod sztandarem Hitlera:

ROSYJSKA ARMIA WYZWOLEŃCZA

Russische Befreiungsarmee – kolaboracyjna formacja zbrojna złożona głównie z Rosjan w czasie drugiej wojny światowej. Jej żołnierzy nazywano potocznie własowcami od jej dowódcy – generała Andrieja Własowa [4].

29 DYWIZJA GRENADIERÓW SS (1 ROSYJSKA)

Waffen-Grenadier Division der SS (russische Nr. 1) – kolaboracyjny związek taktyczny Waffen-SS złożony z żołnierzy Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA) formowany pod koniec II wojny światowej[5]. Rosyjscy esesmani z RONA dopuścili się licznych zbrodni w trakcie powstania warszawskiego. Na tle innych jednostek narodowych na żołdzie SS wyróżniali się okrucieństwem [5].

30 DYWIZJA GRENADIERÓW SS (2 ROSYJSKA)

Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr. 2) – kolaboracyjny związek taktyczny – dywizja piechoty SS, która pojawiła się w latach 1944–1945 [6].

XV KOZACKI KORPUS KAWALERII SS

XV. Kosaken-Kavallerie-Korps – związek operacyjny w ramach Waffen-SS złożony z Kozaków pod koniec II wojny światowej [7].

1 ROSYJSKA BRYGADA NARODOWA SS

1 Rosyjska Brygada Narodowa SS (Druschina Verband) – rosyjska kolaboracyjna formacja zbrojna w służbie Niemiec podczas II wojny światowej, została stworzona w kwietniu 1942 r. spośród jeńców sowieckich osadzonych w obozie w Suwałkach [8].

DYWIZJA RUSSLAND (1 ROSYJSKA ARMIA NARODOWA)

1. Russische Nationalarmee – rosyjska kolaboracyjna formacja zbrojna w służbie Niemiec, która została sformowana w 1942 r. [8].

ROSYJSKI KORPUS OCHRONNY

Russisches Schutzkorps Serbien – białogwardyjska kolaboracyjna formacja zbrojna w służbie Niemiec, działająca na obszarze okupowanej Jugosławii podczas II wojny światowej[8].

KOZACKI STAN

Kosakenlager, zwany też Kozackim Obozem – formacja wojskowa Wehrmachtu złożona z Kozaków podczas II wojny światowej [9].

WOJSKOWY ZWIĄZEK ROSYJSKICH NACJONALISTÓW

Wojskowy Związek Rosyjskich Nacjonalistów – rosyjska organizacja kolaboracyjna wobec Niemiec podczas II wojny światowej, został założony na początku kwietnia 1942 r. w obozie dla jeńców wojennych z Armii Czerwonej w Suwałkach [10].

HILFSWILLIGE

Hilfswillige to byli jeńcy wojenni z Armii Czerwonej i sowieccy cywile w służbie Wehrmachtu, wykonujący czynności pomocnicze podczas II wojny światowej, pojawiły się w niemieckich jednostkach wojskowych walczących na froncie wschodnim już wczesną jesienią 1941.

PRZYPISY

1. Kowaliow B.N. Коллаборационизм в России в 1941—1945 гг.: типы и формы. — Новгород Великий: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2009. — С. 9. — 373 с. — ISBN 978-5-98769-061-1. Архивная копия от 8 ноября 2011 на Wayback Machine.

2. Andriejewa. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение = Vlasov and the Russian Liberation Movement. — 1-е. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987. — 370 p. — ISBN 1-870128710.

3. Wielki wywiad Kiriłła Alieksandrowa// Исторический дискуссионный клуб. 12 марта 2010.

4. Andreyev C., Generał Własow i rosyjski ruch wyzwoleńczy, M. Urbański (tłum.), P. Wieczorkiewicz, Warszawa: „Gryf”, 1990, ISBN 83-85209-01-8, OCLC 830208692.

5. Zenon Rudny. Brygada RONA. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/2, s. 224-245, styczeń-czerwiec 1997. Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”. ISSN 0043-7182.

6. Gdanski J. Zapomniani zolnierze Hitlera. Warszawa, 2005. S. 126–127.

7. Werner H. Krause, Kozacy i Wehrmacht, Kraków 2006.

8. Jarosław W. Gdański, Zapomniani żołnierze Hitlera, Warszawa 2005.

9. Samuel J. Newland, Cossacks in the German Army 1941–1945, 1991.

10. S. Czujew, Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха, 2004.

11. Siergiej I. Drobiazko: Под знамёнами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооружённых сил 1941—1945 гг., 2004.