Kresy 1939 to rozwinięcie portalu Grodno1939.pl, stworzonego przez naszą Fundację dla wyprodukowanego przez nas w 2014 r. filmu dokumentalnego pod tytułem „Krew na bruku. Grodno 1939”. Oto zwiastun tego filmu:

Uzupełnieniem portalu jest strona na Facebooku  – służąca przede wszystkim do informowania o publikowanych tam tekstach.

W 2015 r. fundacja ze środków MSZ i Stowarzyszenia Odra-Niemen pozyskała na swój projekt niewielką kwotę pieniędzy (poza portalem także na spotkanie historyków w Grodnie), co pozwoliło na opłacenie 12 artykułów symbolicznym wynagrodzeniem; w większości jednak materiały zamieszczane są za darmo. W tym czasie opublikowanych zostało ponad 100 artykułów.

Obecnie, dzięki wsparciu Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia budujemy Kresy 1939. Zamieszczane w nim będą artykuły po polsku, a także (w skróconej wersji) rosyjsku i angielsku, dotyczące walk na całych Kresach Wschodnich we wrześniu 1939 r.

Informacji o projekcie udzielają: prezes Fundacji Joachima Lelewela Piotr Kościński, pkoscinsk@gmail.com tel. 603 055 941 oraz koordynator projektu Szymon Antosik, szy.antosik@gmail.com

20 września 2017 r. o godzinie 18.00 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki na ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone wrześniowej napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

O dramatycznych wydarzeniach, gdy z zachodu nacierali Niemcy a ze wschodu Sowieci, rozmawiać będą: prof. Czesław Grzelak, historyk, autor wielu książek poświęconych obronie Kresów oraz Piotr Kościński, dziennikarz, analityk, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Spotkanie prowadzić będzie red. Wiesław Romanowski, dziennikarz i autor książek historycznych.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną: nowa książka Piotra Kościńskiego „Zapomniany bohater. Opowieść o obrońcy Grodna” oraz portal Fundacji Joachima Lelewela kresy1939.pl, poświęcony walkom na Kresach Wschodnich we wrześniu 1939 r.

Fundacja Lelewela,  Kresy1939.pl