4 lipca 1610 roku wojska polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozgromiły pod Kłuszynem pieciokrotnie większe siły Księstwa Moskiewskiego. Bitwa zakończyła się paniczną ucieczką Szujskiego i ocalałych Rosjan. W obliczu klęski bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego i obwołali carem królewicza polskiego Władysława, a Żółkiewski wkroczył do Moskwy.