Litwa rozważa zmianę nazwy Rosji na Moskowię. Komisja ds. Przyszłości Sejmu Litwy rozpoczyna dyskusję nad zasadnością zmiany nazwy geograficznej terrorystycznego kraju-agresora, podaje portal Verslo Zinios.

O tym powiedział Raimundas Lopata, przewodniczący Komisji Sejmu Litwy, litewski historyk, politolog i nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego (1999–2009).

Według niego litewscy politycy będą szukać rozwiązania w oparciu o ustalenia historyka Alfreda Bumblauskasa, który przedstawi Sejmowi swój raport z historii Rosji.

„Nazywamy Rosję Rosją, ponieważ przede wszystkim ona tak sama siebie nazywa. Z historycznego punktu widzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego będziemy szukać bardziej akceptowalnej i trafniejszej oceny historycznej roli kraju dla Litwy i Zachodu niż narracja wielkoruska, która zakorzeniła się w świadomości Zachodu. W związku z tym wymyślimy, jak najlepiej nazwać kraj, który tradycyjnie nazywamy Rosją: czy nazywać go Rosją, czy jakoś inaczej”.

Raimundas Lopata

Poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący Komisji ds. Przyszłości Sejmu Litwy

Na Ukrainie też toczą się dyskusje o potrzebie powrotu prawdziweо nazwy terrorystycznego państwa-agresora, rządzonego w tej chwili z imperialnej Moskwy.

Cały świat dobrze pamięta, jak car Piotr I w bezczelny sposób ukradł nazwę i sławę Kijowa: przemianował Moskowię na Rosję. Na tej podstawie Moskwa uzasadniła roszczenia historyczne i terytorialne do ziem dawnej Rusi: Ukrainy i Białorusi. Nadszedł czas przywrócić prawdę historyczną.

„Historyczna nazwa Rosji to Moskowia” – twierdzi autor petycji, którą poparło ponad 25 tys. Ukraińców. Proponuje też zmianę ukraińskiej nazwy Rosji na Moskowię, słowa „rosyjski” na „moskiewski”, a nazwę Federacji Rosyjskiej na Federację Moskiewską. To zobowiązuje prezydenta Ukrainy do rozpatrzenia petycji.

„Ta nazwa była używana w językach europejskich i niektórych azjatyckich. Wiele map historycznych z XVI-XIX wieku, które sporządzono w Europie przed i po zmianie nazwy Księstwa Moskiewskiego na Cesarstwo Wszechrosyjskie, również zawierało tę nazwę”

– czytamy w petycji.

Autor petycji zauważa, że ​​„Rosja istnieje dopiero od 301 lat” – od 22 października 1721 r., kiedy car moskiewski Piotr I przemianował Księstwo Moskiewskie na Imperium Rosyjskie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na petycję, którą poparło 25 tys. 792 osoby z wymaganych 25 tysięcy, zaznaczył, że:

„Kwestia poruszona w petycji wymaga uważnego zbadania zarówno pod kątem kontekstu historycznego i kulturowego, jak i uwzględnienia możliwych międzynarodowych konsekwencji prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, zwróciłem się do premiera Ukrainy z prośbą o jego kompleksowe opracowanie. Zwróciłem się zatem do premiera z prośbą o kompleksowe przebadanie sprawy z włączeniem instytucji naukowych, a także poinformowanie mnie i autorki petycji o wynikach tych badań”.

PRZECZYTAJ:

„Będą Moskale, Uralczycy i inni” – Putin o perspektywach upadku Rosji

Przypomniijmy, 29 listopada br. ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłycia zaproponował przywrócić Rosji jej historyczną nazwę – Moskowia. Napisał o tym na Twitterze. Argumentował swoje stanowisko faktem, że każdy kraj pisze i wymawia nazwy innych krajów inaczej, i to jest normalne.

Zdaniem Ambasadora Ukrainy przy ONZ nic nie stoi na przeszkodzie, by Gabinet Ministrów i Rada Najwyższa Ukrainy „przywróciły Moskwie jej historyczną nazwę”, bo „obecna i tak została skradziona”.

https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1597580192398168064

Przypomnijmy, w grudniu 2019 r. wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar oświadczył, że ukraińskie MSZ potępia oświadczenia prezydenta Rosji Władimira Putina o tym, że rzekomo wschodnia część Ukrainy i całe północne wybrzeże Morza Czarnego są „rdzennymi rosyjskimi ziemiami” informuje Censor.net.ua powołując się na agencję Interfax-Ukrajina.

„Powróćmy do historii i zastanówmy się, co do kogo należało. Swego czasu Moskwa była podporządkowana Kijowowi. Rozmawiajmy więc o korzeniach, a nie o następstwach”

– zaznaczył ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy.

„Jeśli oddzielimy od Rosji terytoria, które zostały podbite przy pomocy krwi, przemocy, zdrady i kłamstw, pozostałe „odwieczne rosyjskie bagniska” z łatwością można zmieścić na terytorium obwodu moskiewskiego”

– powiedział w grudniu 2019 r. Ołeksandr Turczynow, ukraiński polityk, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, odpowiadając na roszczenia terytorialne prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wygłoszone podczas kolejnej corocznej konferencji prasowej.

PRZECZYTAJ:

Mer Chersonia: Rosyjskie imperium zbudowano na kościach wielu narodów

W grudniu 2021 r. deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej wystosowali apel do przedstawicieli ukraińskich władz centralnych, w którym proponują przywrócić historyczną sprawiedliwość, obowiązując używać na terytorium Ukrainy prawdziwej historycznej nazwy „Moskowia” zamiast skradzionej „Rosja” i „Federacja Rosyjska”, a w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej używanie właściwego etnonimu „Moscvicini”, informuje biuro prasowe Lwowskiej Rady Obwodowej, donosi Ukrinform.

„My, deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej, apelujemy do Prezydenta Ukrainy i Rady Najwyższej Ukrainy z żądaniem przywrócenia sprawiedliwości historycznej i dalszego używania nazwy »Moskowia« zamiast Rosja i Federacja Rosyjska na państwowym, urzędowym, publicznym szczeblach, a także w mediach na terytorium Ukrainy, a w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej, odpowiednio, używać słowa »Moscvicini«”

– czytamy w apelu.

Deputowani zwracają uwagę na ten fakt, że mapy i atlasy z XV, XVI, a nawet XVIII w. nie zawierają takiego kraju jak Rosja, tylko wyłącznie Księstwo Moskiewskie, które w owych czasach powszechnie nazywano też „Moscovią”, „Moscovicią”, a czasem nawet „Tartarią”.

Jednak 300 lat temu, po serii zwycięstw nad Szwecją i zawarciu traktatu pokojowego w Nisztadzie, 22 października 1721 r., Piotr I zmienił nazwę Księstwa Moskiewskiego na „Rosję” i ogłosił się „cesarzem”. Następnie, pod koniec XVIII w. Rosja zajęła całe terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego i znaczną część Korony Polskiej, a przed Katarzyną II stało zadanie znalezienia prawnego uzasadnienia tej bezprawnej okupacji. Dlatego doszło do fałszowania historii.

„Zmiana nazwy Carstwa Moskiewskiego stanowi poważne wyzwanie dla tożsamości narodu ukraińskiego i jest uzasadnieniem dla okupacji części terytorium współczesnej Ukrainy. W ciągu ostatnich kilkuset lat nasz północno-wschodni sąsiad, nieustannie wkraczając na nasze terytorium, nielegalnie używa skradzionej [z Rusi-Ukrainy] nazwy państwowej i geograficznej »Rosja«” – piszą radni lwowskiego obwodu.

PRZECZYTAJ:

Rosjanie założyli Krym, Rzym i Brytanię – rosyjskie historyczne wariactwo

Rzym nasz! Kreml usiłuje uzasadnić swoje roszczenia do dziedzictwa cywilizacji europejskiej

Przypomnijmy, 17 grudnia deputowani rówieńskiej rady regionalnej wezwali prezydenta i parlament do zmiany oficjalnej nazwy państwa „Federacja Rosyjska” na „Moscovię”. Jako przykład przytoczyli w swoim przemówieniu cytat Fiodora Dostojewskiego: „Największą siłą Moskwy było to, że Europejczycy nas, Moskali, nie znali”. Dlatego deputowani Rówieńskiej Rady Obwodowej zwrócili się do władz centralnych z żądaniem o przywrócenie północno-wschodniemu sąsiadowi jego prawdziwej, historycznej nazwy.

Dlaczego Rosja nienawidzi Polski?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „ANTYPOLONIZM. ZWYCZAJNY ROSYJSKI FASZYZM”

Przypomnijmy, nazwa Ruś po grecku Ῥωσσία (Rhōssía) Rosja została przywłaszczona przez Wielkie Księstwo Moskiewskie dopiero w XVIII wieku, w czasie panowania cara Piotra I Wielkiego po zniesieniu autonomii Hetmańszczyzny (Lewobrzeżnej Ukrainy) – historycznej Rusi.

Jak wcześniej pisaliśmy, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk Jurij Piwowarow, historyk, doktor habilitowany nauk politycznych w etrze telewizji „Rosja-Kultura” powiedział:

„Jesteśmy następcami Złotej Ordy. Tak jest, w wielu zagadnieniach współczesna Rosja – moskiewska, później petersburska, sowiecka i dzisiejsza − jest też następcą Złotej Ordy.

Chodzi o to, że w ciągu dwu i pół wieku, będąc pod Mongołami, książęta rosyjscy, przyjeżdżając do Saraju, gdy istniała już Złota Orda, czyli zachodnia część imperium mongolskiego, spotykali się z jakimś absolutnie niezwykłym rodzajem władzy, którego wcześniej nie widzieli ani w Europie, ani u siebie, na Rusi. Mongolski rodzaj władzy polegał na tym, że jeden człowiek stanowi wszystko, a reszta – nic.

Władza mongolska w całości odrzuca jakąkolwiek umowę, wszelką konwencję, współpracę i zgodę między dwoma podmiotami. Władza mongolska jest wyłącznie władzą przemocy i Rosjanie to przejmują. Rosyjscy carowie, rosyjscy wielcy książęta stopniowo przejmują tę kulturę władzy, a właściwie ten rodzaj władzy, te stosunki polityczne.

I staje się to coraz silniejsze nawet później, w czasach nam bliskich. W owych cywilizowanych i pięknych czasach cesarz Paweł I, syn Katarzyny, pewnego razu podczas rozmowy z francuskim ambasadorem rzekł do niego: »W Rosji tylko ten jest czegoś wart, z kim ja rozmawiam i dopóki z nim rozmawiam«. I to jest bardzo precyzyjne sformułowanie władzy rosyjskiej.

Wspaniały filozof Grigorij Fiedotow, który żył i umarł na emigracji, po rewolucji, komentując koniec jarzma mongolsko-tatarskiego, powiedział: »Chańska stawka została przeniesiona do Kremla«. Czyli chan przeniósł się do Kremla, Moskwa nabrała cech tatarskich i mongolskich, a więc rosyjski cesarz, wielki książę rosyjski – to chan”.

Pamięć Historyczna

PRZECZYTAJ:

Putin marzy o wskrzeszeniu Imperium Rosyjskiego

Trzecie Imperium. O czym marzy gospodarz Kremla?

Putin przyznał, że brutalny podbój sąsiednich krajów to „sens istnienia” Rosji

Co Putin planował zrobić z Polską i Europą?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „WRÓG U BRAM”

JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ DLA UKRAINY, POLSKI I EUROPY PRZYGOTOWYWAŁA ROSJA?
Zobacz nasz film „Wojna na Ukrainie. Plan ludobójstwa zatwierdził osobiście Putin”

Nadchodzi III wojna światowa❓
BEZKARNOŚĆ ROZZUCHWALA ROSJĘ❗️

Jak Merkel podhodowała nowego Führera w Moskwie?
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZ FILM: „PĘTLA GAZOWA KREMLA: NORD STREAM 2 WPĘDZIŁ EUROPĘ W PUŁAPKĘ”

Jak pokonać Rosję?
OGLĄDAJ NASZE FILMY O STRATEGII PRZETRWANIA W WARUNKACH ROSYJSKIEJ WOJNY HYBRYDOWEJ

https://www.youtube.com/watch?v=lHAOjGXQaYM