W 400. rocznicę śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza i hetmana wielkiego koronnego, w Żółkwi w obwodzie lwowskim jego pamięć uczczono podczas szeregu uroczystości.

Mszę świętą w Kolegiacie pod wezwaniem świętego Wawrzyńca ku czci hetmana Żółkiewskiego z udziałem rekonstruktorów historycznych z Polski odprawił biskup Edward Kawa. Miejscowi Polacy, przedstawiciele lokalnych władz i polskiego konsulatu oddali hołd hetmanowi w jego rodzinnym mieście, składając kwiaty przy jego grobie w kryptach kolegiaty. Na dziedzińcu kościoła zaprezentowano wystawę poświęconą wojsku polskiemu epoki hetmana Żółkiewskiego. Polski Sejm ogłosił 2020 rok – rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Helena Zawierucha, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Żółkwi podkreśliła, że hetman Żółkiewski jest ważną postacią nie tylko dla mieszkańców miasta, ale dla całej Polski. – Była uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Fundatorem tego kościoła był także hetman Żółkiewski – zaznaczyła.

Radosław Sikora, doktor nauk historycznych i specjalista od spraw husarii powiedział, że nie mogło zabraknąć ich na tych obchodach. – Jestem w stroju szlachcica polskiego początku XVII wieku. Koledzy w zbrojach chodzą jako husarze Stanisława Żółkiewskiego. Prawie wszyscy z tej epoki są wyposażeni – podsumował.

Na zakończenie przedstawiono program artystyczno-muzyczny o historii Żółkwi i jej założycielu hetmanie Żółkiewskim w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Hetman Stanisław Żółkiewski urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem. Zginął 7 października 1620 roku po przegranej bitwie pod Cecorą. Odzyskane zwłoki hetmana pochowano w kolegiacie świętego Wawrzyńca w Żółkwi.

Źródło: IAR, PolskieRadio24.pl