Przedstawiamy Państwa uwadze kartki pocztowe Żytomierza na przełomie XIX i XX wieku z kolekcji J.Wasylkowskiego. Większość tych pocztówek jest dwujęzyczna. Oprócz rosyjskiego, który obowiązywał na terenie imperium, były one również podpisywane w języku polskim. Ponadto na odwrocie kilku pocztówek znajdują się otwarte listy od mieszkańców Żytomierza do ich krewnych i znajomych, które są napisane po polsku. Na przełomie XIX i XX wieku, pomimo totalnej rusyfikacji, jaka nasiliła się po Powstaniu Styczniowym, na ulicach Żytomierza nadal jeszcze brzmiał język polski. Sytuacja dramatycznie zmieniła się dopiero po Operacji Polskiej NKWD 1937 r. kiedy Sowiecka Rosja prawie doszczętnie zniszczyła polskość w Żytomierzu.