W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. Wtedy właśnie grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod dowództwem ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy polskiej armii. Polacy po raz kolejny podjęli walkę o niepodległość przeciwko imperium rosyjskiemu. Poza Królestwem Polskim objęło swoim zasięgiem Litwę, Żmudź i Wołyń. Zawołaniem bojowym Powstańców było: „W imię Boże za wolność naszą i waszą!”.

PRZECZYTAJ:

Powstanie Listopadowe i dług wdzięczności… Belgów wobec Polaków

O Karolu Różyckim w 190-lecie Powstania listopadowego (na Wołyniu!)

Powstanie Listopadowe. Joanna Boczkowska – „Joasia” – szlachetne dziewczę z Żytomierza

Na ilustracji obraz Wojciecha Kossaka „Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi na moście w Łazienkach 29 listopada 1830”.