Francuski artysta Karl Sestero de Lautereken od wiosny do jesieni 1889 roku malował pejzaże miejskie Żytomierza, Berdyczowa, Korostyszowa i Staniszówki. Dzieła Karla Sestero de Lauterekena przechowywane są w zbiorach Żytomierskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego.