22 stycznia 1863 roku, Tymczasowy Rząd Narodowy opublikował Manifest, w którym wezwał narody Polski, Litwy i Rusi do walki o wolność. Ogłosił odbudowę Rzeczypospolitej „bez żadnej hegemonii któregokolwiek z tych trzech narodów”. Ponieważ dokument obiecał Litwinom i Rusinom (Ukraińcom) pełną swobodę w podejmowaniu decyzji, pozostanie w sojuszu z Polską lub samodzielne budowanie własnego losu.

Ten postępujący, w kontekście narodowościowym, manifest został przyjęty także z udziałem żytomierzan – Jarosława Dąbrowskiego oraz Zygmunta Sierakowskiego. Ich losy były ściśle związane z Kresami Wschodnimi. Obaj świetnie rozumieli, że jedność Polski, Litwy i Rusi (Ukrainy) będzie możliwa, bez przymusu, a jedynie w warunkach wzajemnego szacunku i przy pełnej świadomości i dobrowolności. Dlatego zwrócili się do wszystkich narodów cierpiącej i ukrzyżowanej Ojczyzny, wzywając ich do walki „Za wolność Waszą i Naszą!”, a sztandary Orła, Pogoni i Archanioła – flagi Polaków, Litwinów oraz Ukraińców – dumnie załopotały nad ich głowami.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE NASZE ARTYKUŁY
NA TEMAT POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA UKRAINIE
:

Zygmunt Sierakowski a Żytomierz

Lwica z Żytomierza – Anna Pustowójtówna

Rok 1863. Oni walczyli za naszą wolność na naszej ziemi

Patriotyczny Żytomierz w przededniu Powstania Styczniowego

Edmund Różycki, dowódca Jazdy Wołyńskiej. Szkic biograficzny

Ostatni strzał Powstania Styczniowego. Nieudany zamach na cara

Powstanie 1863 roku na Ukrainie wybuchło w maju. Największe bitwy toczono pod Żytomierzem

Nauczyciele i uczniowie mogą zaznajomić się z pakietem edukacyjnym na portalu powstanie1863-64.pl, znajdą tam artykuły historyczne, wywiady, audiobooki i podcasty, sylwetki bohaterów powstania, quizy i kolorowanki oraz audiobook autorstwa Józefa Piłsudskiego pt. „Noc 22 stycznia” .